Usluge za privatni sektor

JPPTIM pruža ekspertsku pomoć i privatnom sektoru u poslovima pripreme i realizacije javno-privatnog partnerstva.

Privatni partner kao učesnik u projektu JPP ostvaruje dugoročan i siguran profit, uz osvajanje novog tržišta u sektoru javnih usluga.

JPP-TIM nudi potencijalnim privatnim predlagačima projekata JPP sledeće usluge:

Naše usluge:

Analiza tržišta i odabira adekvatne lokacije;

Posredovanje u kontaktima sa javnim sektorom;

Izradu predloga projekta JPP;

Due diligence, analiza rizika i finansijska konstrukcija;

Priprema tenderske dokumentacije;

Priprema predloga Ugovora o JPP.

Kontaktirajte nas

Tu smo da razrešimo
sve moguće dileme

Ili nas pozovite na broj telefona:

+381 64 8116 400