O NAMA

JPP-TIM je ekspertska grupa specijalizovana za pružanje konsultantskih usluga za javno-privatna partnerstva (JPP).
Konsultantske usluge podrazumevaju ekspertizu u postupku realizacije JPP aranžmana u svim koracima tri osnovne faze JPP projekta:

  • Pripremu predloga projekta JPP
  • Pripremu Ugovora o JPP
  • Pripremu i praćenje tenderske procedure

Zašto aranžman javno-privatnog partnerstva zahteva specijalizovanu ekspertizu?

JPP su najkompleksniji razvojni instrument koji primenjuje javni sektor, angažujući privatni kapital i menadžment u realizaciji uglavnom infrastrukturnih projekata od javnog značaja.
Javni partner može biti javno preduzeće, jedinica lokalne samouprave, pokrajinski ili republički organi izvršne vlasti, na čelu sa Vladom Republike Srbije.
Uspešno JPP podrazumeva win-win efekat – bankabilnost (profitabilnost) projekta za privatnog partnera i istovremeno brže, efikasnije i jeftinije ostvarivanje javnog interesa nego u slučaju tradicionale izvedbe projekta, kada projektovanje, izgradnju, održavanje, upotrebu i naplatu finansira i sprovodi samo javni sektor.

Javni partner, kao predlagač JPP aranžmana, nema na jednom mestu neophodnu ekspertizu potrebnu za sprovođenje uspešnog JPP

  • Ekspert za javno-privatno partnerstvo
  • Ekspert za izradu studije opravdanosti i izvodljivosti projekta JPP
  • Ekspert za osiguranje i procenu rizika JPP
  • Ekspert za izradu finansijske konstrukcije projekta JPP
  • Ekspert za korporativno pravo u pripremi predloga Ugovora o JPP
  • Ekspert za pripremu, nadgledanje i sprovođenje tenderske procedure u nabavci privatnog partnera JPP projekta
  • Eksperti u zavisnosti od predmeta JPP: upravljanje otpadom, energetika, vodosnabdevanje, putna i saobraćajna infrastruktura, itd

Na strani privatnog partnera, JPP tim potencijalnim investitorima nudi ekspertsku pomoć u odabiru javnog partnera, pregovorima, pripremi predloga projekta (JPP može predložiti i privatni partner), pripremi tenderske dokumentacije i izradi Ugovora o JPP.
Bez neophodne ekspertize, rizici za neuspeh JPP drastično rastu i za javnog i privatnog partnera podjednako, a svetska praksa pokazuje da su JPP u tim slučajevima skuplja i štetnija po javni interes nego tradicionalno javno finasiranje u realizaciji projekata od javnog interesa.
JPP-TIM je jedinstveni tim u regionu, usko specijalizovan upravo za asistenciju radi uspešne realizacije projekata javno-privatnog partnerstva.

Kontaktirajte nas

Za dodatne informacije
stojimo Vam na raspolaganju

Pozovite nas na broj

+381 64 811 64 00