Dr Vladimir Vasiljev

OBRAZOVANJE

– FPN, Beograd, magistarske studije, smer Javna politika i upravljanje, magistrirao sa temom Instrumenti za podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja–javno privatna partnerstva.
– FPN, Beograd, doktorirao na temu javno-privatna partnerstva.
– Autor je prve sveobuhvatne monografske publikacije o javno-privatnom partnerstvu u regionu koja će biti štampana u 2017. godini u izdanju Razvojne agencije Srbije (recezenti: Prof.dr Miroslav Prokopijević, Prof.dr Tatjana Jovanić–Pravni fakultet Beograd, Prof.dr Slaviša Tasić–University of Mary, USA, dr Goran Nikolić–Institut za evropske studije).
– Autor je knjige Lokalna samouprava i razvoj.
– Predavač je na nizu stručnih seminara o JPP i javnim finansijama u Srbiji. U prethodne dve godine, održao je preko 10 seminara Državnom tužilaštvu i pravobranilištu, kao i NGO udruženjima koja se bave kontrolom trošenja budžeta.
– Autor je više naučnih radova (link-1, link-2) o JPP objavljenih u referentnim akademskim časopisima u Srbiji.

POSLOVI I POZICIJE:

Profiico d.o.o., Beograd – šef maloprodajne komercijale za Beograd
MFM Zrenjanin – šef komercijale za Beograd
GNB Žarko Zrenjanin – direktor
Dom učenika Angelina Kojić, Zrenjanin – direktor
IPA projekat Biblioident CBC RO-SRB – menadžer projekta
JPP-TIM Consulting – direktor i ekspert za jpp
Od 2015. aktivni konsultant i predavač u oblasti javno-privatnog partnerstva.

ZNANJA I VEŠTINE:
Sedam godina iskustva u komercijalnim poslovima u privatnom sektoru. Sedam godina iskustva na upravljačkim funkcijama u javnom sektoru. Sedam godina iskustva u upravljanju IPA projektima.
Šest godina iskustva u pripremi JPP projekata vrednosti preko 50 miliona €.